Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Original (dis-)Content


The ice-cream lady wets her drawers, to see you in the passion play.


We've got you taped, you're in the play.
How does it feel to be in the play?

Meanwhile, in the background, a Son of Kings casts His sweet spell upon the land and sea.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου